Tandudtrækning – dét at få trukket en tand ud – behøver hverken at være smertefuldt eller dyrt. Hos Valby Tandklinik foretager vi tandudtrækning under lokalbedøvelse, så smerterne undervejs er begrænsede. De fleste tænder kan fjernes med en simpel tandudtrækning. I sjældnere tilfælde vil det være nødvendigt at foretage en tandoperation.

Står en eller flere af dine tænder af den ene eller anden grund ikke til at redde, vil det være mest hensigtsmæssigt at fjerne dem, så de ikke forårsager tandpine eller andre gener. Netop her kommer vi ind i billedet. Vi har nemlig mange års erfaring med fjernelse af både visdomstænder og kindtænder.

Hvordan foregår en tandudtrækning?

Som regel er det hverken en kompliceret eller tidskrævende opgave at fjerne en tand. Det er ikke desto mindre et indgreb, som foregår under bedøvelse for at lægge en dæmper på smerterne. Behandlingen påbegyndes, når vi har sikret, at bedøvelsen virker.

Ved tandudtrækning vil den givne tand blive fjernet forsigtigt og kontrolleret med henblik på at efterlade knoglen så intakt som muligt. Efterlades knoglen intakt, vil det nemlig være lettere at indoperere et implantat på et senere tidspunkt, hvis der fra patientens side skulle være et ønske herom.

Der skal i de fleste tilfælde ikke mere end et mindre indgreb til at fjerne en tand. Nogle tænder vil desværre være mere genstridige, hvorfor det kan blive nødvendigt at dele tanden i mindre stykker og evt. fjerne noget af kæbebenet. Dette er dog sjældent nødvendigt.

Hvor lang tid indgrebet tager, og hvad det koster afhænger selvfølgelig af, hvor mange tænder du skal have rykket ud, og hvor genstridige disse tænder er. Det kan af gode grunde være svært at bedømme dette inden indgrebets begyndelse. Du kan dog få oplyst en forventet behandlingstid og et prisoverslag.

Årsager til tandudtrækning

Der kan være mange forskellige årsager til, at det kan blive nødvendigt at trække en tand ud. Disse årsager kan være interessante at kende til, da det kan give dig vished om, hvorvidt dette indgreb kan løse dine tandproblemer, eller om der skal en anden tandbehandling til. Som udgangspunkt vil en tandudtrækning være sidste udvej, hvis tænderne ikke kan reddes på anden vis. Det bør trods alt være i din interesse at bevare dine naturlige tænder, såfremt de er sunde og raske.

Man kan overveje at fjerne en tand i følgende tilfælde:

  • Knækkede eller flækkede tænder
  • Parodontose
  • Større huller (caries)
  • Konfliktskabende visdomstænder
  • For mange tænder (hvis der ikke er plads til dem alle)

Hvorfor overvejer du at få fjernet en eller flere tænder? Tag snakken med vores dygtige tandlæger for at finde svar på, om det er det rette.

Tandudtrækning pris: Hvad koster det at få fjernet en tand?

Da en tandudtrækning som hovedregel ikke er et større indgreb, koster det ikke en formue at få fjernet en tand. Prisen vil dog kunne variere markant, alt efter om der skal foretages en simpel tandudtrækning eller operativ fjernelse af tand. Jo flere tænder der skal fjernes, desto højere vil prisen også være.

Da tandudtrækning kan gribes an på forskellige måder, og da det er forskelligt, hvor mange tænder man skal have trukket ud, bedes du indhente et personligt tilbud.

Forbered dig til den planlagte tandudtrækning

Kunsten at forberede sig godt til en tandudtrækning kan være svær at mestre. Der findes om ikke andet en række metoder til at gøre sig mentalt (og praktisk) klar til det planlagte indgreb. Dette bør du gøre dig tanker om, da den rette forberedelse netop kan være med til at gøre situationen lidt mindre angstprovokerende.

Tandudtrækning lyder ikke som noget rart indgreb, og det er det i bund og grund heller ikke. Dog skal man ikke frygte at opleve smerter under behandlingen, da det hele sker under bedøvelse. Frygten kan dog til tider være så stor, at man har svært ved at slippe tankerne om, hvorvidt det nu går som ønsket, og om tiden efter indgrebet bliver til at holde ud.

At forberede sig godt til en tandudtrækning indebærer først og fremmest, at man sætter sig ind i, hvordan tanden trækkes ud, og hvilke muligheder der er for at erstatte tanden. Du kan bl.a. vælge mellem tandproteser og broer. Derudover bør du tænke det økonomiske ind i det, så der i forbindelse med de uundgåelige smerter ikke også opstår økonomiske bekymringer. Der er jo ingen grund til at forværre situationen yderligere.

Du forbereder dig bedst muligt ved at gøre følgende:

  • Udfør research og sug viden til dig (gennem tandlæge og internettet)
  • Indstil dig på en række dage med mange smerter
  • Gør dine nærmeste opmærksomme på indgrebet (så de kan støtte dig)
  • Fyld køleskabet med skånekost inden operationen
  • Køb smertestillende medicin samt isposer

Selvom man aldrig vil føle sig 100 % klar til at få trukket en eller flere tænder ud, så vil man ved hjælp af ovenstående kunne skabe ro, velvidende om at man har forberedt sig på det meste.

Tiden efter en tandudtrækning

At få trukket en tand ud er desværre ofte forbundet med mange efterfølgende smerter. Du vil ikke kunne mærke noget under selve operationen eller i de efterfølgende timer, men når bedøvelsen så småt stopper med at virke, så kan du forvente at blive mødt af de første smerter. Selvom tanken om smerter og ømhed kan være svær at kapere, så skal du være opmærksom på, at du selv kan gøre noget for at holde smerterne nede. Du kan formentlig ikke holde smerterne helt væk, men mindre kan også gøre det.

Umiddelbart efter operationen bør man undlade at spise, da man grundet lokalbedøvelsen er i stor risiko for at bide sig selv i tungen eller læben. Derfor bør du lige vente lidt med at indtage dit første måltid.

Opsummeret er det helt normalt, at smerter opstår efter endt tandudtrækning. Smerterne skal dog helst ikke blive så slemme, at man ikke kan foretage sig noget i en længere periode. Umiddelbart efter skal du dog holde dig i ro og undgå motion de første par dage. Endvidere kan du tage smertestillende medicin for at gøre smerterne mere udholdelige. Du kan med vejledning fra din tandlæge få svar på, hvor meget og hvilket medicin du bør tage. Har du taget alle dine forholdsregler, men føler du stadig, at smerterne er uudholdelige, så kan du igen rådføre dig med din tandlæge.

Bliv ringet op